Archive > September 2008

Съвети към служителите за правилно „усвояване” на ценното време.

- Никога не записвайте съобщения за грешки! Просто натискайте „ОК” или рестартирайте компютъра – СисАдминът обича да отгатва какво точно е било съобщението за грешка. – Когато говорите за своя компютър, използвайте думи като „сандък” или „кутия”. – Когато получите по електронната поща ЕХЕ – файл, незабавно го отворете – СиСАдминът обича периодично да се [...]

Continue reading

The Work Cycle Of A Regular Employee

Continue reading